ANBI

Naam: Historische Kring Blaricum

RSIN/fiscaalnummer: 8086.67.580

Contactgegevens
Bestuur:
J.A.M. Vos, voorzitter
Vacant, secretaris
P.M.A. van den Breemer, penningmeester
G.H. Machielse, lid
R.P. Machielse, lid
W. van 't Hull, lid


Beleidsplan
Het beleid is er op gericht de doelstellingen zoals hieronder beschreven op een zo breed mogelijke manier uit te dragen aan de Blaricumse bevolking en aan ieder die geïnteresseerd is.
Dit wordt gedaan door middel van tentoonstellingen, lezingen, dorpswandelingen en het houden van filmavonden en het uitgeven van publicaties en ons periodiek “DEELgenoot”.

Beloningsbeleid
Bestuur en alle medewerkers zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen geldelijke beloning.

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel:
1. Het onderzoeken, vastleggen en bekendmaken van de geschiedenis van Blaricum en zijn bewoners.
2. Het beschrijven, verwerven, bewaren en conserveren van voorwerpen die voor de geschiedenis van Blaricum van belang zijn.
3. Bescherming van cultureel erfgoed in Blaricum.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor het meest actuele jaarverslag klikt u hier.

Financiële verantwoording
Voor het meest actuele financiële verslag klikt u hier.