Werkgroepen

Binnen de Historische Kring zijn de volgende werkgroepen aktief:

Dorpslezingen
Deze werkgroep verzorgt de drukbezochte jaarlijkse lezingen over het dorp, haar inwoners en andere dorpse wetenswaardigheden.

Dorpsdocumentatie
De leden van deze werkgroep houden zich voornamelijk bezig met het vastleggen van de hedendaagse situaties in het dorp.

Fotoarchief
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het ontsluiten, beschrijven en indexeren van het bestaande fotomateriaal van de Kring, alsmede voor het kopiëren van ter beschikking gesteld materiaal.

Inventarisatie / Archivering
De leden inventariseren, beschrijven en archiveren de overige materialen van de Kring.

Klederdracht
Deze werkgroep inventariseert klederdracht en verzorgt de inrichting van de opkamer.