Eemnesser namenboek

Verklaringen van plaats-, veld-, water-, huis- en straatnamen.
Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Historische Kring Eemnes in 2019 is in 2017 het idee ontstaan om alle in Eemnes bekende, maar inmiddels ook (bijna) vergeten benamingen van stukken grond, landerijen, wateren, straten, paden en huizen te beschrijven.

Vier actieve leden, t.w. Jaap Groeneveld, Henk van Hees, Wiebe van IJken en Dick Scherpenzeel hebben zich hiermee, ieder vanuit de eigen interesse voor een bepaald deelonderwerp, bijna drie twee jaar intensief bezig gehouden en hun bevindingen vastgelegd. De bijdragen van de vier auteurs zijn gebundeld en in dit boek samengebracht.

Een veelzijdig boek
Het boek onthult de geschiedenis achter veel van de namen die nu terug te vinden zijn op straatnaambordjes, huizen en landkaarten. Het onderzoek leverde veel informatie op, soms heel oude en vergeten informatie, maar ook van recenter datum. Bij dit onderzoek bleek ook dat veel benamingen in de loop van de jaren zijn veranderd.

In dit boek zijn veel soorten namen te vinden, zoals:
• Natuurlijk de gemeentenaam en namen van polders en buurten. In een charter van 1269 is de oudste vermelding van Eemnes al langer bekend: themenesse.
De ervennamen ofwel de stroken land waaruit Eemnes bestaat en die vanaf de Gooiergracht in het westen tot de Zomerdijk in het oosten lopen. De oudste ervennamen dateren aantoonbaar soms al van de 15e eeuw! Ook stukken grond als kampen en bosjes hebben soms een naam.
Van de wateren is de Eem erg oud en bekend als Hemus, maar ook weteringen en sloten hebben namen die wisselden in de loop van de tijd en er werden nogal eens vergissingen mee gemaakt, die tot 2020 duurden, maar die nu hopelijk door samenwerking met het Kadaster en de Waterschappen tot het verleden behoren. Het voorwerk voor dit boek speelde daarbij een rol.
De dijken en de kaden waren niet alleen waterkeringen, maar met de paden en ‘stegen’ waren zij ook belangrijk voor het verkeer. Ook die hebben en hadden namen.
De wegen en straten in de uitbreidingsplannen zijn vooral van de laatste eeuw. In wijk gebonden thematische groepjes worden straatnamen beschreven.
Er zijn in totaal 262 Eemnesser adressen gevonden, waar één of meerdere namen aan verbonden zijn. Dit betreft namen van woonhuizen, boerderijen en andere gebouwen. In veel gevallen is met hulp van de bewoners ook achterhaald waarom die naam aan het pand gegeven is!

Fotowedstrijd
Het fraai uitgevoerde boek telt 240 pagina’s en is rijkelijk geïllustreerd. Er zijn afbeeldingen te vinden van onder meer oude landkaarten, landschappen, gebouwen en woonhuizen. Een deel van de foto’s zijn afkomstig van de fotowedstrijd die is georganiseerd ter gelegenheid van het 40 jaar bestaan van de HKE.
De uitgebreide index achterin vergemakkelijkt het vinden van namen en dient tevens als naslagwerk. Het boek is zeer toegankelijk voor een breed lezerspubliek.

Kosten en verkrijgbaarheid
Het boek kost slechts € 12,50.
De productie is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van onder meer de Gemeente Eemnes en de Rabo ClubSupport actie.

Het boek is te koop op de zaterdagmiddagen tussen 14.00-16.00 uur in de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes aan de Raadhuislaan 2a. Graag dan met contant geld betalen.
Voor online bestellingen zie www.historischekringeemnes.nl