HKB jaarvergadering 2021

De jaarvergadering 2021 van de Historische Kring Blaricum kan i.v.m. de coronamaatregelen ook dit jaar niet plaatsvinden. Statutair moeten we het jaarverslag 2020 wel publiceren. De jaarcijfers en begroting moeten ook statutair ter goedkeuring aan de leden voorgelegd worden. In DEELgenoot 96 zullen deze daarom als bijlage worden bijgevoegd. De leden van de HKB hebben dan een maand de tijd om eventuele op- en aanmerkingen kenbaar te maken via e-mail. Na de verwerking daarvan zijn jaarcijfers en begroting definitief.