Deelgenoot 71

In dit nummer o.a.:

Notulen jaarvergadering 23 april 2012, Schrijven bij de Historische Kring, In memoriam Henri Klein, 75-Jarig bestaan van de Oranjevereniging Blaricum, Verslag van de Langeweg-lezing van 21 november 2012, Familie Van Doornik: een korte geschiedenis, Ab Elbers.