Jaarverslag 2021

Coronaperikelen hebben ook dit jaar de Historische Kring weer flink parten gespeeld. Vanaf het begin van het jaar tot 5 juni en daarna met ingang van 16 december is ons onderkomen gesloten geweest voor publiek.

De werkzaamheden zoals ledenadministratie, financiën, archief en beeldbank werden op zeer onregelmatige tijden verricht. Per oktober is dhr. Piet Klaver werkzaam bij de beeldbank.

De jaarvergadering werd evenals in 2019 en 2020 afgelast. Jaarverslag en jaarcijfers van 2020 en de begroting van 2021 werden gepubliceerd in de zomereditie van de DEELgenoot. De leden konden vervolgens hun op- en aanmerkingen kenbaar maken tot medio augustus. Na verwerking daarvan werden jaarcijfers, jaarverslag en begroting per 1 september definitief.

17 en 18 Augustus verleenden we medewerking aan de Oranje Vereniging voor de filmvoorstelling in het Vitusgebouw.

Op 28 en 29 augustus was ons onderkomen opengesteld voor deelname aan de Blaricumse Atelierdagen. Ria Bulten-van der Mik toonde haar glas in lood werk en Joep Vos exposeerde zijn acryl schilderijen. 208 bezoekers kwamen een kijkje nemen. Daarna was de tentoonstelling te bezichtigen tot medio december.

2 September was er een wandeling door ons dorp voor de familie Heerschop.

5 September was ons onderkomen opengesteld voor deelnemers aan de fietstocht door Blaricum. 108 personen bekeken de tentoonstelling onder het genot van een kopje koffie.

14, 15 en 21 September verzorgden we wandelingen voor beleggingsmaatschappij Antaurus. Meer dan 150 personen wandelden onder leiding van Frans Ruijter en Joep Vos door het dorp.

2 Oktober waren 24 personen op komen dagen voor de halfjaarlijkse dorpswandeling door gids Frans Ruijter.

13 Oktober waren 38 personen aanwezig bij de Erfgooierslezing, over de afhandeling na de liquidatie van Stad en Lande van Gooiland, die door Frans Ruijter werd gehouden.

Ons periodiek DEELgenoot verscheen zoals gebruikelijk weer drie keer met een oplage van 700 stuks. Elke uitgave was 52 pagina’s dik in full color en vakkundig in elkaar gezet door Ton Hartong.

Op 1 juli werd afscheid genomen van secretaris Vera ten Broeke en gastschrijver Ron van den Berg.

Op 1 januari 2021 had de Kring 554 betalende leden en 20 ruilabonnementen. Door beëindiging (32, waarvan 12 door non betaling), overlijden (6) en nieuwe leden (8) had de Kring per 31 december 2021 524 betalende leden en 20 ruilabonnementen.

De Kring dankt de sponsoren voor hun financiële bijdrage.

Het bestuur dankt de vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar en hoopt ook in 2022 weer op ieders medewerking.