Jaarverslag 2020

Het verenigingsjaar 2020 heeft door de coronaperikelen een uiterst grillig verloop gekregen. Er zijn geen lezingen, filmavonden en dorpswandelingen georganiseerd. Ons onderkomen was van 14 maart tot en met 21 augustus en vanaf 16 december gesloten voor publiek. De enige werkzaamheden op ‘kantoor’ werden op onregelmatige tijden verricht, dan ging het om administratieve, financiële en archiefzaken. Leden en niet-leden wisten ons gelukkig wel digitaal te vinden. Per e-mail was er druk verkeer.

De jaarvergadering werd afgelast. In plaats daarvan werden jaarverslag, financieel verslag, notulen 2019 en de begroting 2020 gepubliceerd of bijgevoegd in de zomereditie van de DEELgenoot. De leden konden vervolgens hun op- en aanmerkingen te kennen geven. Na de verwerking daarvan werden notulen, jaarcijfers, jaarverslag en begroting per 1 september 2020 definitief.

In juni 2019 werden 13 zonnepanelen geplaatst op het dak van het onderkomen en gingen we over op zonne-energie. Doordat het verbruik van energie gunstig uitpakte, besloot het bestuur medio maart 2020 ons onderkomen los te koppelen van het gas. Dit loskoppelen en verwijderen van de gasmeter gebeurde op 21 augustus.

Op 22 en 23 augustus heeft de Kring het onderkomen opengesteld voor de Blaricumse Atelierdagen. 127 personen bezochten de expositie van schilderijen en sculpturen van kunstenaar Cees Wijsman.

Ons periodiek de DEELgenoot verscheen 3 keer in een oplage van 700 stuks. Twee uitgaven met 52 en één met 56 pagina’s in full color. Evenals vorig jaar was het overgrote deel van de artikelen van de hand van gastschrijver Ron van den Berg.

Op 1 januari had de Kring 568 betalende leden en 20 ruilabonnementen. Door beëindiging (18), overlijden (11) en nieuwe leden (15) hebben we thans 554 leden. In 2020 werden 4 leden afgevoerd wegens non-betaling.

De Kring dankt sponsoren Herman van der Heiden bv, Albert Heijn, Café d’Ouwe Tak en restaurant Rust Wat voor hun financiële bijdrage.

Daar de oudejaarsborrel voor bestuur en vrijwilligers wegens corona geen doorgang kon vinden, werden de vrijwilligers voor hun inzet bedankt met een chocolade kerstattentie.

Het bestuur hoopt ook in 2021 weer op ieders medewerking.